Bakvattenstopp

Back-Trap

Bakvattenstopp

Förhindra att COVID19 smittas vidare

Var rädd om Dig, tänk på att hålla avstånd och att skydda Dig själv och andra medmänniskor, se filmen


FörhindraR bakvatten till golvbrunn

avloppsvatten från t.ex. toalettstolar att rinna in i golvbrunnen.

Back-Trap tar hand om upp till 30 mm bakfall (negativt fall) och svall.

Back-Trap är en enkel lösning mot bakvatten, slagvatten och bakfall när andra alternativ inte är genomförbara av ekonomiska eller praktiska skäl.

Back-Trap passar merparten av på marknaden monterade golvbrunnar med 75 mm sidoutlopp.

Back-Trap’s utformning och materialegenskaper klarar kraven för spillvattenaplikationer med god marginal, både vad det gäller flöde, sanitet och livslängd.

2020-10-01, passerade vi 2.225 levererade Back-Trap bakvattenstopp.

Följ oss på vår YouTube-kanal, klicka här

Besök gärna våra andra web sidor:
www.fyrahus.se
www.mwi-vvs.se
www.bottenventil.se

Dokumentation

Bakvatten

Orsaken till bakvatten i golvbrunnar kan vara många. Men den allra vanligaste orsaken är felaktigt fall (bakfall eller neutralt fall) orsakat av byggnationsfel, sättningar i hus, oturlig placering av WC-stolens påstick till grenrör (groda) eller påbyggnad av avlagringar i grenrör (groda).

En accepterad lösning

Back-Trap är en väl genomtänkt och av branschen accepterad lösning på bakvatten till golvbrunn när övriga alternativ inte är genomförbara av tekniska eller ekonomiska skäl. Back-Trap är driftsäker och underhållsfri eftersom produkten inte har några rörliga delar eller membran som kan kärva, torka ut eller fela i tätningsytor. Back-Trap är resultatet av ett samarbete mellan några av landets ledande bygg- och fastighetsföretag och ingenjörsexpertis inom området spillvatten. Back-Trap är utvecklad och tillverkas i Sverige.