Bakvattenstopp

Bakvatten

Orsaken till bakvatten kan vara många, men fram tills nu har lösningarna varit desto färre.

Bakvatten – Bakfall – Negativt fall

Det finns många namn på fenomenet att fallet i avloppsledningen går åt fel håll.

Här beskriver vi olika faktorer som kan orsaka bakvatten.

  • Avloppsgrodorna är riktigt byggda, men sättningar i huset gör att fallet i avloppsledningen förändras.
  • Avloppsgrodan utsätts för yttre påverkan vid byggnation innan gjutning av platta/bjälklag, så att fallet i ledningen ändras.
  • Prefabricerade bjälklagselement, kan vara så effektivt dimensionerade (ej tillräckligt tjockt), att det inte finns höjd för att bygga med tillräckligt fall för avloppsledningen och när toleranserna är så små, kan lutningen lätt gå åt fel håll.
  • Avloppsgrodor (grenrör) kan ha felaktigt eller neutralt fall.
  • Med neutralt eller lågt fall, kan undertryck påverka avloppsvatten så att det uppstår bakvatten.
  • Avloppssegment från avloppsvattnet kan samlas i avloppsledningen, så att bakfall uppstår.
  • Slagvatten som uppstår då avloppsgrodan är felaktigt monterad mot avloppstammen.

Exempel på problem med bakvatten.