Bakvattenstopp

BRF med 56 lägenhet i västra Göteborg

I samband med 2-års besiktning uppdagades det att backfall förekom i 44 av 56 lägenheter. Med Back-Trap installerat godkändes spillvatteninstallation i sin helhet. För att öka flödet i avloppsgrodorna installerades samtidigt STUDOR Trap-Vent i samtliga tvättställ.

 ref-gbg2ref-gbg1